Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Undersökning: Varför jobbar så många deltid?

Över hälften av alla undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, lokalvårdare och personliga assistenter jobbar deltid. Det är alltså normalt att ha en deltid inom dessa yrken, vilket gör deltid till normen. Det behöver förändras.

Många arbetar deltid eftersom de inte får möjlighet att arbeta heltid. Det kan också handla om att många deltidsarbetande, framförallt kvinnor, tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. För att hinna hämta och lämna barnen på förskolan, handla och laga middag till familjen så blir deltidsarbete en lösning för att få vardagen att gå ihop. Alla föräldrar har rätt att gå ned i arbetstid när de har små barn, men nio av tio som gör det är kvinnor.

De vanligaste skälen till deltidsarbete på Kommunals avtalsområde är enligt SCB:

38 procent ”Har inte fått/hittat lämpligt heltidsarbete”
15 procent ”Orkar inte – arbetet är för fysiskt eller psykiskt krävande”
13 procent ”Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga”
9 procent ”Studier”
9 procent ”Andra personliga eller familjeskäl”
9 procent ”Övrigt”
8 procent ”Tar hand om/vårdar barn”

Engagera dig