Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Om Heltidsresan


Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). 
Målet är att heltidsarbete ska bli det normala inom välfärden.

Kommuner, landsting och regioner har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsanställningar ersätts med heltidsanställningar och att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete.

Välfärden ska gå från deltid till heltid
Heltidsresan startade 2016 och är ett femårigt projekt som drivs gemensamt av SKL och Kommunal. Vi är överens om tre målsättningar:

  • Att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
  • Att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
  • Att fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid i dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete.

Heltidsarbete inom välfärden ökar jämställdheten
Att kvinnor ska kunna arbeta heltid är en stor jämställdhetsfråga. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste därför kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Kvinnor måste kunna arbeta heltid i samma utsträckning som män.

Heltid.nu är Heltidsresans webbplats och verktygslåda
På heltid.nu samlas fakta, fördjupning och de verktyg, nyhetsartiklar och filmer som arbetsgivare och fack behöver för att genomföra förändringen.

Håll dig uppdaterad – anmäl dig till Heltidsresans nyhetsbrev genom att klicka på kuvertet på startsidan!

Kontakt
Projektgruppen som ansvarar för att driva Heltidsresan:
SKL: Charlotta Undén (projektledare), Lars-Ove Brander
Kommunal: Lena Byström, Lars-Sture Johansson, Elinor Odeberg

Styrgrupp:
SKL: Agneta Jöhnk, Jeanette Hedberg, Caroline Olsson
Kommunal: Johan Ingelskog, Maja Fjaestad, Lenita Granlund

På bilden syns några av alla som arbetar med Heltidsresan. Fr v Kristina Öfverstedt (SKL), Jon Löfdahl (Kommunal), Lars-Ove Brander (SKL), Charlotta Undén (SKL), Lars-Sture Johansson (Kommunal), Elinor Odeberg (Kommunal) och Lena Byström (Kommunal).