Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Frågor och svar om handlingsplanen

Vad gör vi om handlingsplanen inte är färdig den 31 december 2017?
SKL och Kommunal hoppas att parterna lokalt ser vikten av att uppnå heltid som norm. Som centrala parter tror vi på dialog och samtal för att komma framåt om det kärvar. Innan det centrala avtalet var på plats ägnade vi timtal åt att lyssna för att förstå varandra. Det var en lång men nödvändig resa, men vi lyckades genom det skapa en samsyn om målet. Därför har vi infört möjligheten till central konsultation. Alla som behöver stöd är välkomna att höra av sig till oss. Vi kommer gärna ut och hjälper till. Vi hoppas att det ska bidra till att lokala parter bli klara i tid.

Enligt kollektivavtalet ska handlingsplanen vara färdig den 31 december 2017. Om den inte är färdig vid den tidpunkten är det ett brott mot kollektivavtalet och Kommunal kan begära lokal förhandling.

Vad gör vi om vi inte kan komma överens avseende handlingsplanen?
Formellt sett är kraven enligt kollektivavtalet uppfyllda om arbetsgivaren har en handlingsplan. Det finns inget krav på att parterna ska vara överens om innehållet. Men det är givetvis en stor fördel om man är det.
Vi tror att ett gemensamt arbete med att ta fram handlingsplanen leder till ett en större förståelse och bättre resultat vilket underlättar arbetet med implementeringen. Kommunal och SKL är överens om målet att införa heltid som norm. Resan dit kan stundtals vara utmanande och därför kommer vi gärna ut och hjälper er i samtalen om vad åtagandet innebär.

Vi fyller snart på med fler frågor och svar!