Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Inbjudan till konferens Heltidsresan – Organisation och Bemanning

Inbjudan och anmälan!

Heltidsresan – Organisation och Bemanning
Partsgemensam konferens

SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

Konferensen genomförs som en heldag och ges vid följande alternativa datum/platser. Konferensen är kostnadsfri men deltagarna står för egna resor och eventuell övernattning.

Datum
21 mars, Stockholm/Solna, Quality Hotel Friends
11 april, Malmö, Malmö Börshus
25 april, Göteborg, Clarion Hotel Post
26 april, Stockholm, Munchenbryggeriet

Konferenserna inleds kl 9.30 med fika och registrering. Programstart kl 10.00.
Vi bjuder även på lunch och eftermiddagsfika. Programmet avslutas kl. 16.00.

Målgrupp
Då konferensen bygger på samverkan och aktivt arbete bör minst två personer från varje arbetsgivare, en representant för arbetsgivaren och en för arbetstagarna, delta på samma konferens.

Vi erbjuder en inspirationsdag som stöd för lokalt arbete. Oavsett hur långt ni har kommit i ert införande av en heltidsorganisation, tror vi att denna konferens kommer vara till stor nytta för er.

Innehåll
Konferensen är en heldag under vilken arbetsgivarrepresentanter tillsammans med fackliga företrädare får möjlighet att gemensamt ta del av de verktyg som vi tagit fram. Med som inspiratör och sakkunnig är Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära. Fokus under våren är bemanning och arbetsorganisation. I höst återkommer vi med fler partsgemensamma konferenser, då med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö.

Anmälan
Anmäl dig här!

Varmt välkomna!

SKL och Kommunal
Charlotta Undén, Lars-Ove Brander, Lena Byström, Lars-Sture Johansson

Kontaktuppgifter
Frågor om anmälan:
Kontakta Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se

Frågor om konferenserna:
Charlotta Undén SKL, 08-452 71 62, charlotta.unden@skl.se
Lena Byström Kommunal, 010-442 71 55, lena.bystrom@kommunal.se