Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

High five!

Nytt informationsmaterial om heltidsarbete som norm

Nu finns en ny presentation om heltidsarbete som norm och heltidsresan tillgänglig.
Det finns en kort och en lång version av presentationen Heltidsarbete som norm.
Använd den som passar bäst beroende på tidsåtgång eller vilka – politiker, chefer eller medarbetare – som ska ta del av presentationen. Presentationerna finns också i PDF med tillhörande anteckningar till varje bild så att den som presenterar har talarmanuset nära till hands.

Under våren kommer det mer informationsmaterial kring heltidsarbete som norm och heltidsresan. Håll utkik här på heltid.nu samt i Heltidsresans nyhetsbrev.

Presentationerna ligger på sidan Verktyg.  Scrolla ned till rubriken är Stödmaterial.