Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Förhandling om brott mot kollektivavtal i Eda

Kommunal i Eda har begärt förhandling om brott mot kollektivavtalet samt även yrkat på skadestånd. Anledningen är att heltidsplanen inte gäller alla anställda inom Kommunals avtalsområde, uppger Arvika Nyheter.

Den handlingsplan som finns i Eda kommun är enligt Kommunal i Eda bara framtagen för vård och stöd. Men enligt det centrala avtalet ska det gälla alla anställda inom Kommunals område, säger Elin Andersson på Kommunals kontor i Eda till Arvika Nyheter. Yrkesgrupper inom andra verksamheter som till exempel barnskötare, elevassistenter och köks- och städpersonal, omfattas alltså inte.

Enligt kommunens personalchef Jessica Nilsson var det särskilda omständigheter som gjorde att planen inte kom att omfatta hela kommunen, skriver Arvika Nyheter.

Vad händer nu?
Vissa kompletteringar till nuvarande plan kommer att göras för att få med alla yrkesgrupper som omfattas av Kommunals avtalsområde.
Personalchefen säger även till tidningen att hon kommer att begära pengar till en projektledare för att kunna verkställa handlingsplanen.

Du som kan logga in på Arvika Nyheter kan läsa mer här: 
Till artikeln Kritik mot heltidsplaner i Arvika Nyheter