Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Nya processverktyg till arbetsplatsträff

Att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation är en stor omställning. För att stödja det lokala förändringsarbetet har SKL och Kommunal tillsammans tagit fram några processverktyg som passar att använda på en arbetsplatsträff.

Verktygen är i form av två workshoppar som ni genomför på egen hand med hjälp av instruktioner. Varje workshop tar en till två timmar.

Får igång diskussionen på arbetsplatsen

Fokus är att skapa engagemang på arbetsplatsen genom delaktighet som leder till förändring.
Frågor som verktygen tar upp:

   • Vad finns det för möjligheter och vad finns det för hinder?
   • Hur kan vi organisera och bemanna på ett jämnare sätt?

Processverktyget innehåller:

   • instruktioner till handledaren
   • ppt som stödjer workshopen och sätter heltidsfrågan i ett större sammanhang
   • information om vilket material som behövs i form av pennor, post it-lappar, stora pappersark etc.
   • fyra filmer där två är instruerande och två inspirerande.

Allt finns här nedanför under rubriken Processverktyg APT!