Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Önskeschema minskar inte stressen

Den som inte har hög arbetsbelastning och ett känslomässigt krävande arbete löper stor risk att drabbas av problem med stress. Vilken typ av skiftschema man går på spelar mindre roll i sammanhanget. Varianter som önskeschema och arbetstidsförkortning mot bufferttid kan vara mer populära än fasta scheman, men innebär ingen skillnad i hälsopåverkan. Risken finns att flexibiliteten för med sig dubbelpass och fler korta nätter. Det slår Stressforskningsinstitutet fast i sin nya studie om hälsa och skiftarbete som DN berättar om i en artikel.