Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Fler nattpass väcker protester ”Försök lösa situationen genom dialog med medarbetarna”

NNär en rad kommuner införde kortare och fler nattpass ledde det till protester från medarbetarna. Grunden till ett framgångsrikt förändringsarbete läggs med en dialog som tar tillvara medarbetarnas kreativitet och engagemang, anser SKL och Kommunal. 

– Införandet av en heltidsorganisation är inget sidospår utan en organisationsförändring som liksom andra ska hanteras i samverkan på arbetsplatsen och som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi som centrala parter har hela tiden sagt av Heltidsresan börjar med delaktighet, organisation och bemanning, och att arbetstiderna ska kopplas samman med arbetsmiljöfrågorna. Först därefter kommer schemaläggningen, säger Lenita Granlund, avtalsansvarig i Kommunal.

Förankra förändringarna

Kommunal och SKL har en samsyn om att centrala parter inte kan ha synpunkter på hur arbetstidsförläggningen ska ske hos arbetsgivarna. Arbetsgivarna har väldigt olika förutsättningar och arbetstidsförläggningen måste göras utifrån verksamhetens behov.

– Vi och Kommunal är överens om att det här är kommunernas egen fråga att lösa och att det är upp till arbetsgivaren att lägga det schema som bäst passar verksamheten och brukarnas behov. Samtidigt behöver verksamheten planeras på ett sätt som säkerställer en bra arbetsmiljö. Parterna vurmar för samverkan och anser att arbetsplatsträffarna är väldigt viktiga forum för att förankra förändringar och för att medarbetarna ska kunna ge värdefull input, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL.

Släpp inte ned ett färdigt beslut

Grunden till ett framgångsrikt förändringsarbete läggs med en dialog som tar tillvara medarbetarnas kreativitet och engagemang. De kan ha många bra förslag till lösningar, menar både Lenita Granlund och Jeanette Hedberg.
– Att fatta beslut som faller ned till medarbetarna som ett faktum utan föregående dialog riskerar att skapa konflikter. Det kan vara så att arbetsgivaren behöver fatta beslut som inte uppskattas av medarbetarna, men om man haft en bra dialog ökar förståelsen för besluten, säger Jeanette Hedberg, SKL.

– Det här handlar om stora förändringar som fordrar förankring och ett välgjort grundarbete gällande arbetsorganisation och bemanning. Det som händer nu är att arbetsgivare, med eller utan konsultstöd, har bestämt sig för en modell för införandet utan att våra medlemmar fått komma med synpunkter eller fått inflytande vid införandet av nya scheman, säger Lenita Granlund, Kommunal.

Kan vara klokt att backa och ha en dialog

Kommunals medlemmar har i flera kommuner protesterat mot de nya nattpassen.
– Nu kan det vara klokt att försöka lösa situationen genom dialog med medarbetarna, som ett sätt att komma ur låsningen och mildra konflikten lokalt, även om det kanske leder till samma beslut som innan. Vi vet att delaktighet främjar hälsa och engagemang hos medarbetarna medan låsta positioner inte brukar bidra till utveckling, och det här läget riskerar att bli kontraproduktivt i förhållande till det man ytterst vill uppnå, vilket är en heltidsorganisation, säger Jeanette Hedberg.
– Det går att backa och hitta andra lösningar, det har vi sett exempel på förr. Medlemmarna är experter på sitt jobb och lösningarna hittar man genom samverkan på arbetsplatsen säger Lenita Granlund, som själv jobbat natt inom både kommun och landsting, och känner starkt med nattarbetarna.

Se helheten i forskningen om nattpass

Enligt Lenita Granlund inför kommuner de kortare och tätare nattpassen med hänvisning till stöd i forskning och förskrifter om arbetsmiljö – utan att ta hänsyn till bredden i forskningresultaten.

– Plocka inte russinen ur forskningskakan utan se till helheten i forskningen om nattarbete, och använd OSA-föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Gör även riskbedömningar av nattpassen, säger Lenita Granlund.

 

Anna Norrby

 

Styrdokument för väl fungerande samverkan:

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/ovrigakollektivavtal/samverkansavtal.154.html

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) i OSA-kollen

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/osa-kompassen/

Rätt arbetsmiljö, Kommunals arbetsmiljöstrategi, ger skyddsombud stöd i frågor om organisation, bemanning och arbetstidsfrågor kopplat till arbetsmiljö.

https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/978_91_7479672_8_ratt_arbetsmiljo_kommunals_arbetsmiljostrategi_2018_webb_2.pdf

 

Vilan viktig för hållbart schema