Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Studie krossar myt om städyrket

Varför arbetar inte fler på städorganisationen heltid? Varför väljer inte fler en heltidslön? I jakten på svar inledde Karlskoga och Degerfors ett projekt ihop med Luleå tekniska universitet och Örebro universitet. Resultatet har både överraskat och lett till nya metoder för att organisera arbetet. Samtidigt har heltidsprojektet gått framåt och nu arbetar dubbelt så många heltid inom städ och kost.

På folkhälsoförvaltningen på Karlskoga och Degerfors kommuner började man 2010 fundera över deltidsarbetandet inom kost och städ. Endast 45 procent av de anställda jobbade heltid, och siffran förbryllade. Varför var de inte fler, vill inte alla ha en lön att leva på? Man bestämde sig för att dra igång ett forskningsprojekt med Per Wretenberg, professor i ortopedi på Örebro universitet, och Therese Öhrling, lektor i industriell design vid Luleå tekniska universitet.

Städjobb är tyngre mentalt än fysiskt

Studien inkluderade alla medarbetare och skedde med hjälp av enkätfrågor, muskelstyrketest och smärtritning samt fokusgrupper. Städorganisationen hade också hög sjukfrånvaro och många förståsigpåare tyckte sig veta vad det handlade om: Jobbet är för tungt! Resultatet av studien överraskade emellertid alla, berättar förvaltningschefen Ulrika Lundgren som är ansvarig för projektet.

– Per Wretenberg ringde upp mig och sa, det här är intressant! Vi har krossat en myt!

Myten han talade om var just idén om att städjobb är tungt. Studien talade nämligen om något helt annat.

– Det är egentligen inte tungt, men det uttrycks och upplevs som tungt för att man har så låg delaktighet i hur jobbet läggs upp, säger Ulrika Lundgren. Om jag har makten över min vardag och en möjlighet att beskriva när och hur och var jag ska arbeta, då upplevs det inte tungt. Med andra ord, arbetet är generellt inte fysiskt tungt när man städar rätt, utan mentalt tungt.

Låt medarbetarna påverka

Ska man organisera för heltid måste man med andra ord involvera medarbetarna och låta dem påverka sin jobbsituation. Det blev nästa steg i projektet, att bjuda in medarbetarna i arbetsplaneringen, genom bland annat fokusgrupper och diskussioner som organiserades enligt ”Open Space”-metoden, ibland kallad ”öppna forum”. Medarbetarna har tagit fram handlingsplaner och diskuterar hur de vill lägga upp arbetet och hur de ska kunna få ett reellt inflytande över sin vardag.

Över alltsammans svävar en idé om att arbetsgivaren måste hysa tillit till sin personal. Medarbetare ska känna att deras arbetsgivare tror att de klarar av sitt jobb. Ett uttryck för detta är just att bjuda in medarbetarna till medbestämmande runt planering av arbete och schema.

 

Planering ger trygghet

– För våra medarbetare handlar organisationen mycket om att, vad ska jag göra på dagen, och hur långt i förväg vet jag hur mitt schema ska se ut? Det är en trygghet för att kunna planera både sitt arbetsliv och sitt personliga liv, säger Ulrika.

Tilliten beskriver hon som en framgångsfaktor bakom ökningen av heltidsanställda i Karlskoga och Degerfors. På åtta år har antalet på städ nästan fördubblats, från 45 procent 2010 till 81 procent i år. Ytterligare en förklaring ser hon i att synen på heltid som norm numera genomsyrar personalplaneringen på alla nivåer.

 

Vill förbättra städyrkets image

Samtidigt passar man på att putsa lite på städyrkets image, bekämpa fördomar och lyfta fram oväntade fördelar. En sådan fördel kom fram i studien, och har gett upphov till kampanjen ”Ren hård städning”. I den ställs en serie bilder på träning och städning mot varandra, berättar Ulrika Lundgren.

– Städyrket är ju det bästa yrke man kan ha ur en ortopeds och en fysioterapeuts synvinkel. Man går och står och rör sig hela dagarna, det är ett perfekt jobb!