Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Kört fast i heltidsarbetet? Höstens konferens ger dig verktygen

Kommunal och SKL bjuder in till partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Syftet är att erbjuda dig som ännu inte kommit igång eller kört fast en extra chans att blåsa liv i det lokala arbetet med rätt verktyg och metoder.

Konferensen är en kostnadsfri heldag som hålls på nio olika platser i landet. Deltagarna står själva för resa och eventuell logi.
5 september, Jönköping, Elmia FULLTECKNAD
18 september, Malmö, Malmö Börshus FULLTECKNAD
10 oktober, Stockholm, Quality Hotel Friends PLATSER KVAR
24 oktober, Umeå, Scandic Plaza Umeå PLATSER KVAR

Anmäl dig här.

Ni får möjlighet att prova på Heltidsresan i praktiken
med tre verktyg; Pilen, Organisera och Bemanna 2.0 och Hållbar arbetstidsförläggning 2.0. Ni får lyssna på lärande exempel från kommuner och även
diskutera frågor kopplade till heltidsresans utmaningar tillsammans med företrädare
från SKL och Kommunal.

Eftersom konferensen bygger på samverkan och aktivt arbete bör minst två personer från varje arbetsgivare, en representant för arbetsgivaren och en för arbetstagarna, delta tillsammans. Konferensen riktar sig i första hand till lokala företrädare för
personal/HR och Kommunal, projektledare för heltid, förvaltningschefer och
enhetschefer som arbetar med heltidsfrågan.