Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Finspång tar fram handlingsplan för heltid som norm

I Finspångs kommun inleddes politikerhösten med ett beslut om att ta fram handlingsplaner för heltid som norm. På kommunstyrelsens sammanträde betonades bland annat att heltidsnormen är ett led i att göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare.

Arbetsgivare i kommunen har fått i uppdrag att planera för hur andelen medarbetare på heltid ska öka. Ett av målen är att heltidstjänsterna ska bestå av sammanhållen arbetstid utan delade turer.

– Arbetet är igång med att titta över grundbemanningen på våra boenden. När det gäller delade turer har vi bara detta under helgerna, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) till Folkbladet.

Läs mer på https://www.folkbladet.se/nyheter/finspang/deltidare-ska-bli-heltidare-i-finspang-om6267745.aspx