Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

LO-rapport visar att deltidsarbete ökar

I september publicerade LO:s jämlikhetsutredning sin slutrapport, ”Program för jämlikhet”. Där tas en rad ojämlikhetsfaktorer upp. Bland annat inkomstskillnader på grund av deltidsarbete, som påverkar pensionen och möjligheten att leva under trygga förhållanden på sin lön.

Utredningen visar på en trend: andelen deltidsarbetande har ökat över tid, främst bland kvinnodominerade yrken inom service och tjänster. Det står att ”även om andelen deltidsarbetande har legat förhållandevis konstant sedan början av 1990-talet, har det skett förändringar över tid vad gäller vilka som arbetar deltid. Deltidsarbetet har ökat bland arbetare och koncentrerats till de kvinnodominerade arbetaryrkena inom service och tjänster. Totalt är det 15 procent av arbetarmännen och 48 procent av arbetarkvinnorna som är deltidsarbetande.”

En av utredarna bakom rapporten, Ulrika Vedin, säger att ökningen framför allt gäller kvinnor med tidsbegränsade anställningar på deltid.

– Det kopplar vi framför allt till ökat tryck på precisionsbemanning från arbetsgivarnas sida. Det innebär kort sagt att företag och organisationer i högre grad försöker bemanna minimalt, det vill säga exakt för den tid då man anser att man behöver produktion och inte mer. Det ser vi som en viktig förklaring till att deltidsarbetet på arbetarsidan har ökat.

Vad visar utredningen att deltidsarbete får för konsekvenser för jämlikheten i samhället?

– Arbetsinkomsterna är den viktigaste inkomstkällan för den arbetsföra befolkningen. Om fler inte får mer än deltidsarbete eller i övrigt ett otryggt jobb – vilket är en utveckling som vi ser framför allt i kvinnodominerade arbetaryrken – påverkar det inkomstskillnaderna i samhället. Fler får lägre inkomster och inkomstojämlikheten ökar. Det innebär förstås också att det är svårt för individen – trots att hon (för det är oftast en hon) jobbar – att få ihop en tillräckligt hög lön för att kunna leva ett bra liv och vara ekonomiskt självständig. För jämlikheten i samhället är det viktigt både med rättvisa och likvärdiga anställningsvillkor på hela arbetsmarknaden – för både kvinnor och män – och små löneskillnader.

Utredningen som pdf finns här.