Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Information och delaktighet är nycklar till framgång

När frustrationen över bemanningsfrågan växte bland medarbetarna, tog fack och arbetsgivare gemensamt omtag på situationen i Jönköping. Med ökad delaktighet och bättre kommunikation samt gott samarbete mellan fack och kommun har man byggt nya hörnstenar i arbetet mot heltidsinförandet.

Informera, informera, informera. Så lyder receptet på ett lyckat heltidsinförande, när man frågar fack och arbetsgivare i Jönköpings kommun. Vikten av den insikten har ibland gjort sig bryskt påmind. För medan samarbetet med att planera heltidsinförandet har tuffat på fint, så har ibland osäkerheten spritt sig bland medarbetarna. Hur tänker arbetsgivaren att det här ska gå till egentligen? 

Svårt få med alla på tåget

Omställningen är stor och sker på många plan.

– Ska vi lyckas gå från att vara en deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation, måste vi planera bemanningen på ett nytt sätt, säger kommunens socialdirektör Stefan Österström.

I dagsläget har man tagit fram en bemanningshandbok, ett nytt arbetstidsavtal och ett nytt it-system för bemanningsplaneringen. Schemacontrollers har anställts och chefer och schemasamordnare har utbildats.

Både fack och arbetsgivare anser sig ha ett gott samarbete och menar att planen för införandet är god och genomtänkt. Målen är man överens om. Men kommunen är stor, och det är en utmaning att få med sig alla samtidigt på tåget i varje nytt skede, säger Mari Yrjälä Svensson, ordförande i Kommunals vård- och omsorgssektion. 

Ha inte för bråttom

– I början hade vi för bråttom, och kommunikationen var för otydlig. Det blev inte riktigt bra, säger hon.

Nu har arbetsgivaren och Kommunal gjort ”ett omtag” i processen, och arbetar mer medvetet med kommunikationen. Det gäller att alla chefer är på det klara med gången, understryker Mari. Det är ingen brådska att införa den nya schemaläggningen, det gör man när alla enheter är redo och insatta i systemet.

 

Låt medarbetarna bli delaktiga

När det gäller medarbetarna arbetar nu fack och kommun efter idén om mer delaktighet.

– Jag är helt övertygad om att det är det största problemet, att man inte känner att man får vara med och påverka och vara med och tycka till, och inte vet varför man gör det här, säger Mari Yrjälä Svensson. Vi har spånat kring hur vi ska nå dit, att medarbetarna faktiskt upplever en delaktighet och att det blir utfört på varje enhet.

Bland annat ska varje enhet arbeta med en loggbok, där både chef och skyddsombud kan gå in och dokumentera problem som uppstår, arbetsplats- och skyddsombuden i olika möten. I början av oktober ordnades också ett öppet kvällsmöte för medarbetarna, då både Mari Yrjälä Svensson och Stefan Österström var på plats och lyssnade på synpunkter och förklarade arbetsmodellen.

 

Gott samarbete lyfter processen

Och visst stormade det en del på mötet när medarbetare ville ställa frågor och vädra kritik eller oro. Men det var också ett konstruktivt möte säger Mari, som har fått positiva reaktioner efteråt.

– Vår upplevelse är att det finns ett förtroende för att vi faktiskt kommer att lyckas med detta.

Utöver kommunikation – till övertydlighetens gräns åt alla håll – och en inbjudan till delaktighet, så är själva samarbetet en nyckel till framgång, menar Mari. Att arbetsgivaren och de fackliga ser varandra som en samarbetspartner gör stor skillnad.

– Vi är jätteglada över samarbetet med arbetsgivaren. Vi är eniga om målet och arbetsgivaren har bjudit till. Det känns verkligen som ett lyft, som får saker att hända.