Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Staten behöver satsa mer på heltidsnormen

Heltidsnormen kräver fler statliga välfärdssatsningar än vad höstbudgeten lovar, anser både SKL och Kommunal:

Runt 90 av Sveriges 290 kommuner riskerar att gå med underskott i år. Den bedömningen gör SKL i höstens ekonomirapport, som också trycker på att staten måste ta ett större ansvar för välfärden. Kommunals ordförande Tobias Baudin landar i samma slutsats när han kritiserar regeringens höstbudget för att inte satsa tillräckligt där det behövs.

– Även ett smart effektiviseringsarbete kräver förstås resurser initialt. Fler utbildade kollegor, heltidsarbete som norm, bättre villkor och arbetsmiljö samt ökat genomslag av digitalisering och välfärdsteknik bygger på långsiktiga investeringar i den svenska välfärdsmodellen, skriver Baudin på debattplats i Dagens Samhälle.

Läs mer här:

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/minskadstatligdetaljstyrningbehovsframover.29696.html

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-forsvara-och-utveckla-valfarden-29656