Många kvinnor arbetar deltid


2017-02-05

Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat markant under senare år men det är fortfarande en betydligt större andel kvinnor än män som jobbar deltid. Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden – huvudorsaken är att betydligt fler kvinnor arbetar deltid.
Man kan heller inte sätta likhetstecken mellan heltidsanställning och heltidsarbete. Även om kvinnor har heltidsanställning så innebär det inte att de arbetar heltid. Orsakerna till det varierar men sannolikt finns det ett stort antal deltidsarbetande som skulle kunna gå upp i tid – Det vanligaste skälen till deltidsarbete på Kommunals avtalsområde (38 procent) är enligt SCB att man inte fått/hittat lämpligt heltidsarbete.