Arbete inom flera förvaltningar kan öppna för heltidsjobb


2018-05-14

Mönsterås ska nu utreda möjligheten att skapa en gemensam bemanningsenhet för socialförvaltningens äldreomsorg och barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutet att utreda kommer från politiskt håll och kommunledningskontoret ska nu beställa en utredning.
”Arbetet med att se till att alla har en heltidstjänst kommer att kräva mycket av organisationen och många har i detta sammanhang förordat en gemensam bemanningsenhet” uppger personalchefen Linnea Hallenberg i en skrivelse till kommunledningen, enligt tidningen Barometern som också skriver att utredningen även ska undersöka hur andra kommuner har organiserat detta.

Det var i samband med arbetet med kommunens Plan för heltid som diskussioner om en för förvaltningarna gemensam bemanningsorganisation har förts.