Argument för heltid i välfärden


2019-05-28

Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. Det beror på att många medarbetare uppnår pensionsålder, samtidigt som befolkningen växer och andelen barn och äldre i befolkningen ökar. Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att klara rekryteringsutmaningen. Idag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven minska.

Ladda ner dokument