Kerstin Andersson är arbetsplatsombud på Sandrinoparken.

Bra schema bidrar till bättre arbetsmiljö


2018-09-05

När Linköpings kommun startade demensboendet Sandrinoparken gällde heltid som norm från första stund. Många ville dit, antalet sökande sköt i höjden. Men med heltidstjänster kommer också schemautmaningar, säger arbetsplatsombudet Kerstin Andersson.

Sandrinoparkens profil är att individens behov sätts i centrum.

– Det gäller våra hyresgäster, men inte schemaläggningen för personalen, säger Kerstin Andersson.
Hon och arbetskamraterna har ifrågasatt schemat en hel del, eftersom de upplever att det är svårt att ha inflytande över sina arbetstider.
– Personalen får lämna in önskemålsblanketter till sin chef och sedan sköts schemaläggningen centralt utifrån de underlag som cheferna lämnar in.

Att tillgodose allas önskemål är inget Kerstin Andersson tror att någon schemaläggare kan lyckas med. Men hon anser att schemat läggs för långt ifrån dem som det berör.
På Sandrinoparken tillämpas 10-veckorsschema som kan förändras kraftigt var tionde vecka, något som enligt henne kan stöka till tillvaron utanför arbetstid.

– Man kan till exempel inte anmäla sig till en kurs. Jag vill gå och sjunga och kursen är på onsdagar och kostar 1200 kronor per termin. Det är mycket pengar för en undersköterska, så det är klart man vill kunna delta också. Jag anmäler mig, men efter ett par veckor får jag tio nya veckor och ska enligt nya schemat jobba nästan bara onsdagskvällar. Då känner man sig lite livegen och det retar mig.

”Ju mindre man kan påverka, desto sämre mår man”

Att ha inflytande på schemat har betydelse för känslan av att kunna påverka sitt arbetsliv, menar hon.
– Ju mindre man kan påverka desto sämre mår man. Det är då det blir gnissel och gnäll. Vår chef försöker tillgodose personliga behov, som att de som har sina barn varannan vecka inte ska jobba när de har barnen.

Får byta turer med varandra

Till viss del kan de ändå påverka schemat och mycket fungerar också bra.

– Ibland får man ett bra schema, ibland är det inget kul, man får gilla läget.  Vår chef är generös med att vi får byta turer med varandra och även mellan våningarna så där finns en möjlighet att påverka.

Är det bättre om schemat läggs på arbetsplatsen?
Kerstin Andersson har själv lagt schema tidigare på andra arbetsplatser och vet att det är omöjligt att tillgodose allas önskemål. Hennes erfarenhet är att det finns både för- och nackdelar med att schemat läggs av en av arbetskamraterna.
– Tyvärr tar man personliga hänsyn och ibland får man räkna med skit för alla kan inte bli nöjda.
Men som det är nu har Kerstin Andersson och arbetskamraterna ingen kontakt med den som lägger schema.
– Då vet man inte ens om man blivit lyssnad på.

Ett nytt schemaläggningsprogram är på gång i Linköping, och det kan innebära att de på arbetsplatsen får mer inflytande, något Kerstin Andersson hoppas på.

Skymningssyndromet en utmaning vid delade turer

Sandrinoparkens scheman läggs så att man ska slippa arbeta delad tur åtminstone en helg av de tre som ligger i varje schemaperiod. Att helt få bort delade turer är inget Kerstin Andersson tror är realistiskt.
– In your dreams! Vi har bara delade turer på helgerna här, och det är bra. Att arbeta delade turer ofta är slitsamt, och i synnerhet när du arbetar med dementa. Då jobbar man ju bara när de behöver som mest omvårdnad, på morgnar och kvällar. Speciellt kvällarna med det vi kallar skymningssyndromet hos dementa, att de blir trötta och allt blir svårare, kan det bli extra tungt även för den personal som redan varit igång länge.

Okej att gå ned i tid

När boendet startades 2016 var det ett högt söktryck på de utannonserade heltidstjänsterna.
– Anledningen till att man vill gå upp till heltid är att det är svårt att försörja sig på 85 eller 75 procent i den här branschen, säger Kerstin Andersson.
Alla arbetade heltid och det fanns viss överbemanning.
– Då kunde man få arbeta på en annan våning och tiden som blev över användes istället för vikarier.
Hon berättar att personaltätheten fortfarande är ganska hög även om en del valt att gå ned i tid.
– Fast de flesta väljer att arbeta heltid, det är bara de som pluggar, har småbarn eller är jättegamla som jag som väljer att gå ned lite i tid. På det stora hela är Sandrinoparken en jättebra arbetsplats!

Kerstin tipsar

Lyssna på personalen och på varandra. Prata schema på personalmöten och ha gärna ett litet schemamöte för att diskutera önskemål om schemat. Det går inte att tillgodose alla önskningar och inte ens chefen kan trolla med knäna.
Vi är varandras arbetsmiljö och det gäller även när man lägger schema. Ett bra schema ska inte bara passa en själv personligen. Den enas kamp för ett eget bra schema kan göra att en arbetskamrat får sämre arbetsmiljö.
Ensamstående ska inte behöva jobba helg när de har barnen!
Text: Anna Norrby

Foto: Sofia Pataky

Läs mer:
Corren: Heltid snart regel i äldreomsorgen (Chef och nämndpolitiker om heltidssatsningar i äldreomsorgen i Linköping.)
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/heltid-snart-regel-i-aldreomsorgen-om5363600.aspx