”Det går att skapa heltidsjobb med hållbara scheman”


2017-09-01

Många medarbetare kanske tänker mest på hur de själva ska få ihop sitt privatliv med sitt nya liv som heltidsarbetande. I det finns en risk för arbetstider som inte är riktigt hållbara, säger stressforskaren Göran Kecklund.

Chefer och fackliga representanter har en viktig roll i att peka på att man måste tänka långsiktigt och inte bara på att få ihop sitt liv de närmaste veckorna. Uppmaningen kommer från Göran Kecklund, professor och biträdande föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.
– Allra bäst blir det om man gör det här tillsammans med medarbetarna och hittar en bra samarbetsprocess som får ta tid. Det är viktigt att medarbetarna blir delaktiga i en förändring av det här slaget, säger Göran Kecklund.
Anledningen är enkel – den som får vara med och bestämma gillar sitt jobb bättre. Men det finns också andra aspekter på varför delaktighet behövs för att den här förändringen ska falla väl ut.
– Alla är inte så tända på att arbeta heltid och då kan det vara bra att det finns positiva fördelar genom att man får vara med och påverka.

Schemat ska ge återhämtning
Schemaläggningen kan vara en utmaning när heltid blir norm. Dels betonar Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö betydelsen av arbetstider som möjliggör bra återhämtning. Den nämner även att man så långt det går ska arbeta för att få bort delade turer.
– Om delade turer ska vara kvar så ska man ha gjort en riskbedömning och anse att man kan hantera delade turer utan att äventyra arbetshälsan. I min värld innebär det att man inte har delade turer slentrianmässigt, säger Göran Kecklund.

Utbilda i schemaläggning
Han föreslår att arbetsgivaren uppmuntrar sina schemaplanerare att inte använda delade turer. Och att satsa på dem som lägger schema.
– Schemaplanerarna kanske behöver extra utbildning? Det finns kommuner som har nolltolerans mot delade turer, och om de lyckas borde andra kommuner kika på hur de går till väga.
Nog kan det kännas betungande att behöva ändra schemaläggningen.
– Men det finns fördelar med heltid och hållbara scheman. Var inte rädd för att ändra i scheman, utan se det som en spännande utmaning som det blir kul att hugga tag i!

Involvera företagshälsovården
Även medarbetare och en del chefer kan behöva fräscha upp sina kunskaper om schemats betydelse för att minska stress och förbättra arbetsmiljön.
– Det finns en hel del som är lätt att läsa och det kan vara en god idé att anlita någon som håller föredrag, till exempel via företagshälsovården, säger Göran Kecklund som ser flera möjliga fördelar med att involvera företagshälsovården som en oberoende part.
– Kanske uppskattar även företagshälsovården att komma in tidigare i processen och få en chans att till exempel förebygga högt blodtryck? Varför inte använda FHV som en oberoende expert för att granska scheman?

Påverkar kvaliteten i välfärdstjänsterna
Heltid som norm är en fråga som även berör medborgarna i stort. Kan kvaliteten i välfärdstjänsterna påverkas av val av schemaläggningsmodell?
– Det är jag helt övertygad om. Det är väl inte så roligt om den som tar hand om en är lite nedstämd och stressad? Och även om det ofta är så att hälso- och arbetsmiljöaspekterna för personalen kommer i första hand så ska man komma ihåg att schemat påverkar hur man utför sitt arbete. Äldre förtjänar att ha en trevlig personal som trivs och bemöter bra, det är ett nog så gott argument för att satsa på hållbara scheman. Delade turer är ju inte så populärt hos medarbetarna, och inte heller att alltför ofta arbeta helg. Det handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Skapa förutsättningar för riktigt bra arbetsprestationer
Både arbetsgivare och medarbetare har ansvar för att skapa bra arbetstider för heltidsarbetande, anser Göran Kecklund.
– En attraktiv arbetsgivare skapar förutsättningar för att medarbetarna kan göra riktigt bra arbetsprestationer, och samtidigt hålla sig friska. I det ingår naturligtvis att ha arbetstider som gör det möjligt att på ett rimligt sätt kombinera arbetet med privatlivet. Men medarbetaren får inte enbart prioritera sitt privatliv.

… och tänka solidariskt
– Jag är kanske gammalmodig, men jag gillar begrepp som att tänka solidariskt. Att alla ska ha bra arbetstider, inte bara jag. Man måste tänka att det här schemat som en arbetskamrat har, det ska jag också tycka är bra. Då ingår att alla måste acceptera att någon gång arbeta när man egentligen vill vara ledig.

Anna Norrby