Facket i Hedemora: ”Personalen har lösningarna”


2018-10-19

Hedemora kommun har haft flera heltidsprojekt och satsat på projektledare som levererat en ambitiös handlingsplan med många aktiviteter. Men trots satsningen och att man erbjuder heltidstjänster är det svårt att rekrytera medarbetare. Vad beror det på?

Personalchefen Ulf Sinner vill backa bandet när han får frågan.

– Vi har inte infört heltid för att kunna rekrytera lättare utan för att minska rekryteringsbehovet. För när fler arbetar mer behöver vi rekrytera färre. Det är det som är nyckeln med heltid. Men det kan ju också komma lägen när en medarbetare väljer mellan två arbetsgivare, varav den ena erbjuder heltid och den andra deltid, och då kan heltidsorganisationen få ett övertag.

Handlingsplan späckad med aktiviteter

Kommunens handlingsplan har också stort fokus på att fler av dem som har heltidsanställning ska eftersträva heltidsarbete för att minska behovet av extern rekrytering. Den är späckad med aktiviteter och kommunen är igång, men ligger lite efter.
Ett förslag är att inrätta en funktion som ska hantera deltidsbehov och deltidstjänster och skapa heltider. Skälet är att det ställs större krav på förvaltningarna om att samarbeta för att skapa kombinationstjänster, och att det är svårt för den enskilda enhetschefen att få överblick.
– Det kan vara bra med ett slags nod för att få ett kommunövergripande perspektiv, men jag kan inte säga något om hur det skulle kunna se ut, säger Ulf Sinner som menar att alla aktiviteter i planen kanske inte blir verklighet.

För stor kostym?

Ann-Ci Steneryd, ordförande i Kommunal Södra Dalarna, var med och tog fram handlingsplanen. Hon ser några brister med projektmodellen och tycker att handlingsplanen blev lite av en skrivbordsprodukt.

– Fördelen med projektledare var att de såg verksamheten med nya ögon, men sen måste vi ta över. Jag skulle bli jätteförvånad om hela handlingsplanen gick att genomföra för verksamheten ser annorlunda ut, säger Ann-Ci Steneryd och fortsätter:
– Som det här med en central funktion för att skapa heltider, det är helt onödigt, storstadsfasoner! De man ska prata med sitter ju i en korridor en bit bort, svårare än så är det inte. Ibland tar vi på oss en för stor kostym, vi är en liten kommun med 1400 medarbetare och förvaltningarna ses regelbundet.

Vilka aktiviteter tycker personalchefen är viktigast då?
– Jag vill inte gå före, det här ska vi göra tillsammans. Det krävs ett bra samarbete med de fackliga för att få ihop det här, säger Ulf Sinner.

Hitta hindren och undanröja dem

Nu ska Hedemora gå ut med enkät till medarbetarna, också det en aktivitet.

– Vi behöver fakta för att kunna undanröja hindren. En tidigare enkät till alla i kommunen pekade ut hemförhållanden och fysiska hinder, att det är för tungt, att man inte pallar att gå upp i tid. Då måste vi undersöka hur vi kan underlätta så att alla kan arbeta heltid, säger Ulf Sinner.

Kommunals ordförande är inne på samma spår.
– Jag är ganska säker på att det beror på att vi inte har en bra arbetsmiljö. Det är känt att vi har en hög sjukfrånvaro och det hänger ihop med arbetsmiljön. Just nu har vi dessutom en omorganisation i chefsledet och då blir det oroligt och det sipprar ned, säger Ann-Ci Steneryd.
Men det är inte bara arbetsmiljön som gör att en inte vill jobba heltid, menar hon.
– De som har ett delat försörjningsskap kanske väljer deltid men om det säger jag bara att ”du vet vem du skaffar barn med, men du vet inte vem du går i pension med”.

Få ut tiden till brukarna

När fler arbetar mer kan det bli ekonomiskt kännbart om inte scheman och bemanning anpassas.
– För brukarna är kontinuiteten viktig och heltid kan leda till att våra äldre träffar färre under en 14-dagarsperiod. Men det är en knepig fråga hur vi får ut extratiden till våra brukare. Om alternativet är att träffa en vikarie så är det bättre att en ur befintliga personalen kommer. Det är nu jobbet börjar! säger Ulf Sinner med tillförsikt.

Ann-Ci Steneryd tycker också att det känns positivt att vara igång.
– Det finns ett driv i personalen även fast de kanske inte är helt framme än när det gäller sina egna arbetstider och pensionen. Lyssna på personalen och håll ut så kommer det lösningar, för kommunen behöver personalförsörjning och våra medlemmar behöver heltid för att överleva ekonomiskt. Just do it!

Text: Anna Norrby

Bild: Colourbox.