Filipstad inför heltid i flera steg


2017-12-18

Det var i början av december som en enhällig kommunstyrelse antog Filipstads handlingsplan för heltid. Första steget tas redan efter nyår när nyanställda inom vård- och omsorg får heltidsjobb.
– Förut erbjöd vi nyanställda 75 procent, men nu blir det istället heltid från start med 75 procent på ett ställe och övrig tid upp till heltid i pool. Vi drar igång direkt efter årsskiftet, säger Annika Alfredsson, som är personalchef i Filipstads kommun.
Det här hade enligt Annika Alfredsson inte hänt om inte SKL och Kommunal kommit överens centralt om att heltid ska bli norm och dessutom satt en deadline för att handlingsplanerna för heltid ska vara på plats den 31 december 2017.
– Jag tror att vi hade suttit kvar ganska nöjda i båten, och tyckt att önskad sysselsättningsgrad var rätt bra trots allt. Men när vi gjorde analysen och tittade på hur man jobbar idag och hur tiden används, så såg vi att här går det att tänka nytt. Nu tycker vi att det är otroligt viktigt att vi kan erbjuda heltid, säger Annika Alfredsson.

Statistiken visade hur få som har heltid
Sedan det stod klart att det här skulle göras enligt kollektivavtalet har hon varit på två aktiviteter om heltid som norm, som SKL och Kommunal ordnat. Ena gången deltog hon tillsammans med chefen för socialtjänsten och andra gången var även Kommunals företrädare lokalt med.

– Konferensen och workshopen gav oss bra inblick i vilken utmaning vi stod inför. Vi hade hoppats på ett recept, men vi fick ro båten själva.
Hon tycker att de har haft nytta av heltid.nu på flera sätt.
– Vi fick ut otroligt mycket när vi tryckte fram statistiken för Filipstad. Att det såg ut så här – att det inte är fler som har heltid – det var viktig fakta för oss. Det syntes tydligt att kommunen har väldigt många som jobbar deltid inom vård och omsorg, säger Annika Alfredsson.
Medarbetarna har visserligen redan kunnat välja önskad sysselsättningsgrad men det är inte många som nappat på den möjligheten.

Målet är att öka stort de närmaste två åren
I dagsläget har 33,7 procent av medarbetarna inom Filipstads vård och omsorg heltidstjänster. Målet är att under 2018 öka till 55 procent och att 2019 nå upp till 65 procent, uppger Annika Alfredsson.
– Att få med medarbetarna på förändringen är en otroligt viktig del, liksom att jobba med delaktigheten säger hon och konstaterar att heltid som norm i första hand blir det som gäller för nyanställda och att införandet på så sätt sker successivt.
När socialförvaltningen i Filipstad tidigare frågat sina befintliga medarbetare om de vill arbeta heltid så har intresset inte varit så stort.
– Vi har gjort enkäter och upplever att medarbetarna inte vill ha heltid om det innebär att man ska gå på olika ställen. Många har ju jobbat länge på samma ställe, men jag tror att det blir en självklarhet för nyanställda och sen får vi jobba in det. Att införa heltid som norm är inget självändamål utan vi behöver mer arbetskraft, så är det.

Samtidigt finns flera frågetecken att räta ut. Ett av dem handlar om ekonomin. Ändå finns en enighet inom politiken om att detta ska göras.
– Vi ska ha olika arbetsgrupper varav en som jobbar med schemaläggningen och vi har som målsättning att undvika delade turer. Politikerna frågar: vad kostar det här då? Och det vet vi inte ännu, konstaterar personalchefen.

Delaktighet viktigt när heltid införs
Heltid som norm ska bli en stående punkt på arbetsplatsträffarna och i samverkan.
– Det krävs mycket kommunikation och vi behöver förse våra chefer med material, säger Annika Alfredsson och återkommer till det här med att tänka nytt.
– Om vi har en övertalighet mitt på dagen så behöver vi fråga oss hur arbetet kan organiseras på ett annat sätt. Var ska vi jobba då? Vilka arbetsuppgifter kan vi flytta till andra tidpunkter? Där kan medarbetarna vara delaktiga och komma med förslag. Många har lång erfarenhet.

Kommunal positiva
Kommunal är positiva till att kommunen nu börjar erbjuda heltidstjänster först inom socialtjänsten och senare under 2020-2021 inom tekniska förvaltningen och barn- och fritid.
– När medlemmarna erbjudits heltid förr har det inte varit någon hit, och det har berott på att man varit tvungen att arbeta på flera olika ställen. Nu med handlingsplanen och avtalet finns möjligheten igen och för att det ska gå att genomföra måste du även denna gång kunna jobba på andra ställen för att kunna få heltid, säger Dan Stjernlöv som är ordförande för Kommunal i Filipstad.
– Sen får vi se vad politikerna säger när det drar igång. Än så länge finns inga pengar avsatta för den här satsningen vad jag vet, och är de inte villiga att skicka med pengar kan det ändå vara svårt att genomföra, säger Dan Stjernlöv.

Anna Norrby