Förhandling om brott mot kollektivavtal i Eda


2018-05-14

Kommunal i Eda har begärt förhandling om brott mot kollektivavtalet samt även yrkat på skadestånd. Anledningen är att heltidsplanen inte gäller alla anställda inom Kommunals avtalsområde, uppger Arvika Nyheter.

Den handlingsplan som finns i Eda kommun är enligt Kommunal i Eda bara framtagen för vård och stöd. Men enligt det centrala avtalet ska det gälla alla anställda inom Kommunals område, säger Elin Andersson på Kommunals kontor i Eda till Arvika Nyheter. Yrkesgrupper inom andra verksamheter som till exempel barnskötare, elevassistenter och köks- och städpersonal, omfattas alltså inte.

Enligt kommunens personalchef Jessica Nilsson var det särskilda omständigheter som gjorde att planen inte kom att omfatta hela kommunen, skriver Arvika Nyheter.

Vad händer nu?
Vissa kompletteringar till nuvarande plan kommer att göras för att få med alla yrkesgrupper som omfattas av Kommunals avtalsområde.
Personalchefen säger även till tidningen att hon kommer att begära pengar till en projektledare för att kunna verkställa handlingsplanen.

Du som kan logga in på Arvika Nyheter kan läsa mer här: 
Till artikeln Kritik mot heltidsplaner i Arvika Nyheter