Forskare: Gör heltid till strategisk fråga


2017-04-03

Fall inte i fällan att låta kvinnorna själva få ihop till heltidstjänster genom schematekniska lösningar. Hantera istället heltidsfrågan strategiskt och låt den få kosta, för den är en investering för framtiden. Det är råden från Lennart Svensson, professor emeritus i sociologi vid Linköpings universitet.

Lennart Svensson har lång erfarenhet av forskning om utvecklingsarbete i projektform inom offentlig sektor. Fokus har legat på långsiktiga effekter och drivkrafter, där bland annat frågor om ägarskap, hållbarhet och delaktighet studerats.

Nu får han frågan om hur kommuner och fack tillsammans lokalt kan skapa delaktighet i arbetet med att få fler att arbeta heltid.
– Min erfarenhet är att det här är svårt och att arbetstider är en väldigt laddad fråga. I det här sammanhanget handlar det dessutom om kvinnor, som alltid har varit en buffert på arbetsmarknaden. När medarbetarna själva får ett stort ansvar för att lösa heltidsfrågan, bland annat genom schematekniska lösningar som att arbeta på flera arbetsplatser och gå delade turer, då kan man räkna med att det kommer reaktioner och protester, säger Lennart Svensson.
För att lyckas med Heltidsresan anser han att arbetsgivare och facket lokalt behöver involvera även den politiska ledningen.
– Att det ser ut som det gör är ett resultat av en strukturell underordning, och den kan inte lösas av kvinnorna själva och en projektledare, utan är en politisk fråga som i högsta grad behöver hanteras på både kommunal och nationell nivå.

Tänk utanför lådan
Heltidsfrågan behöver alltså, som Lennart Svensson ser det, lyftas ur sin schematekniska låda och gamla invanda föreställningarna om vad som är okej bara för att det gäller en kvinnodominerad del av arbetsmarknaden. Han konstaterar också att det inte råder någon brist på duktiga projektledare, men att ansvaret för att Heltidsresan ska lyckas inte enbart kan läggas på en projektledare.
– Arbeta även strategiskt genom att involvera politiken och ha en långsiktig helhetssyn på införandet av heltid. Fråga er: Har vi ett stort problem med att rekrytera? Vad beror det på? Är det viktigt för oss att höja kvaliteten? Vad blir kostnaden om vi inte gör det? Och vad kostar det inte när kvinnor inte heller kan leva på sin pension när det är dags? Det här är ett mobiliseringsarbete som kostar. Men det kostar också att tänka kortsiktigt, säger Lennart Svensson som ur sitt forskarperspektiv slår fast att det inte är hållbart att agera kortsiktigt för att klara budgeten år för år.
– Det som behövs är att skapa långsiktiga förutsättningar för att personal ska vilja stanna, utvecklas och orka arbeta heltid.

Skapa nätverk med kommuner som lyckats
Lennart Svensson har också lite pepp åt dem som möter starka åsikter om att heltid inte kan införas i den egna kommunen.
– Fråga då hur det kommer sig att andra kommuner faktiskt kan införa heltid. Det går att lära av dem som lyckas bra. Alla kan inte göra likadant för förutsättningarna ser olika ut, men att skapa nätverk med arbetsgivare som har lyckats är en bra början.

Enligt Lennart Svensson handlar det inte om jättestora ekonomiska frågor att gå upp till heltidstjänster.
– I alla fall inte i jämförelse med andra misstag som kommunerna gör. Att inte ha en långsiktig plan kan vara oerhört sårbart och kostsamt. Väg därför kostnaderna mot alternativen, gör heltid till en strategisk politisk fråga, skapa ett aktivt ägarskap och involvera medarbetarna på ett tidigt stadium.

Anna Norrby