Genomgång: Så mycket får Kommunalarbetare i pension


2017-02-07

Kvinnor som är medlemmar i Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) får i genomsnitt ut 11 100 kronor i månaden före skatt i total pension, det vill säga allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Motsvarande siffra för män som är medlemmar i SKPF är 15 300 kronor i månaden.

På riksnivå, det vill säga för alla som är 65 år och äldre i Sverige, är motsvarande summor 12 100 kronor i månaden för kvinnor och 18 250 kronor i månaden för män. Den stora skillnaden gällande inkomst från pension finns framför allt mellan kvinnor och män.

Mer än var tionde kvinna mellan 65 och 69 år som är medlem i SKPF har en total pension på 100 000 kronor eller mindre per år. Detta motsvarar cirka 8 350 kronor i månaden före skatt. Nästa var fjärde man i Sverige mellan 65 och 69 års ålder har en total pension på 300 000 kronor eller mer per år, vilket motsvarar minst 25 000 kronor i månaden före skatt.

Den stora ekonomiska skillnaden mellan kvinnor och män som är 65 år eller äldre är en konsekvens av att kvinnor generellt sett har haft lägre löner än män och att de i mycket större utsträckning än männen har arbetat deltid. Kvinnor har också tagit, och tar fortfarande i dag, ett betydligt större ansvar för barn och hem än vad männen gör. Obetalt hemarbete ger ingen pension.

Engagera dig