Publicerad 12 augusti 2020

Beräkningsruta

När du vill visa hur statistik eller en siffra tagits fram kan det förklaras i en egen beräkningsruta.

Beräkningsrutor med 50 mm bredd

Används i marginalen. Förklarar hur en beräkning är gjord eller visar på den faktiska beräkningen. Exemplen nedan gäller för till exempel rapportskriften som har en marginal på 50 mm.

Vid summa: använd vanlig understrykning (detta är förinställt i InDesign-mallarna).

Bakgrund: C2 M2 Y3 K3

Beräkningsruta 50 mm bred

Förklaring till uträkning

De texter som förklarar hur beräkningen gått till, en särskild faktaruta, formateras så att de passar överens med själva beräkningarna.

Rubrik: Whitney Medium 7,5/11p
Brödtext: Whitney Light 7,5/11p

OBS! Radavståndet på texten i faktarutorna är satt exakt till rutmönstret. De horisontella linjerna har samma avstånd som textens radavstånd. Var därför extra noga med att textblocket ligger exakt så att rader och linjer faller jämt ut.

OBS! Bakgrunden ska alltid beskäras exakt på en horisontell vit linje.

Beräkningsrutor med 115 mm bredd

Används i satsytan. Samma typografi som för 50 mm. Exemplen nedan gäller för standardskriften som har en satsyta på 115 mm.

Beräkningsruta 115 mm bred

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.