Publicerad 28 april 2023

Diagram

SKR använder särskilda färger för diagram i rapporter och broschyrer, dessa färger får inte användas i andra sammanhang.

Detaljerad information finns i SKR:s grafiska manér för diagram och tabeller.

Ladda ner manéret (PDF)

Generellt om tillämpning av färg och text

Det är viktigt att det inte finns ensamt informationsbärande färger. 100 % ton av färger används primärt i diagram. I vissa diagramtyper kan olika procent ton av färgerna användas, exempelvis staplat stapeldigram.

Var konsekvent i användandet av färger, för många olika färger gör att intrycket blir rörigt och osammanhängande.

Grå färg #4f5859 används primärt till ”vet ej/osäker”.

Datapunkter bör alltid skrivas ut så länge inte syftet med diagrammet är något annat än att visa data. Undantag från utskrivna datapunkter kan till exempel vara ett linjediagram för att visa förändring över tid.

Minimumstorlek för text i diagram är 9,5 pt Whitney i olika skärningar. Undvik light-varianten. Om text används i vitt mot mörk bakgrund rekommenderas semibold.

Konturer används inte i diagram.

Bakgrundsfärg för diagram är CMYK: C2 M2 Y3 K3 alt #f7f7f7.

Diagramfärger

Exempel

Text och linjer i diagram

Diagramrubrik: Whitney Book 11 pt

Datapunkter: Whitney Medium 9,5 pt

Enhet: Placeras ovanför stapel. Whitney Book 9,5 pt

Y-axel: Whitney Book 9,5 pt

X-axel: Whitney Book 9,5 pt

X- och Y-axel, linje: 0,5 pt, färg #000000

Stödlinjer: I rapporter 0,125 pt, färg 50 % svart, #808080

Staplar: Primärfärg 100 % som möter kontrastkrav mot bakgrund

Illustration som visar diagrammets olika delar.

Text och linjer i stapeldiagram med hänvisning

Diagramrubrik: Whitney Book 11 pt

Datapunkter: Whitney Medium 9,5 pt

Enhet: Placeras ovanför stapel. Whitney Book 9,5 pt

Y-axel: Whitney Book 9,5 pt

X-axel: Whitney Book 9,5 pt

X- och Y-axel, linje: 0,5 pt, färg #000000

Stödlinjer: I rapporter 0,125 pt, färg 50 % svart, #808080

Staplar: Primärfärg 100 % som möter kontrastkrav mot bakgrund

Stapelhänvisning: Bokstav Whitney Semibold 9,5 pt. Börja alltid med A

Stapelbeskrivning: Bokstav Whitney Semibold 9,5 pt. Beskrivning Whitney Medium 9,5 pt

Illustration som visar ett stapeldiagrams typsnitt och färger.

Text och linjer i linjediagram

Diagramrubrik: Whitney Book 11 pt

Datapunkter: Whitney Medium 9,5 pt

Enhet: Placeras ovanför stapel. Whitney Book 9,5 pt

Y-axel: Whitney Book 9,5 pt

X-axel: Whitney Book 9,5 pt

X- och Y-axel, linje: 0,5 pt, färg #000000

Stödlinjer: I rapporter 0,125 pt, färg 50 % svart, #808080

Linjer: Toner av primärfärger. Linjetjocklek 1,5 pt

Beskrivning: Whitney Medium 9,5 pt

Illustration som visar typsnitt och färg i linjediagram

Stapeldiagram

Illustration som visar stapeldiagram.

Grupperat stapeldiagram

Illustration som visar grupperat stapeldiagram.

Staplat stapeldiagram

Illustration som visar stående staplat stapeldiagram

Liggande staplat stapeldiagram

Denna typ av diagram rekommenderas att visas på större satsytor.

Illustration som visar ett liggande staplat stapeldiagram

Diagram med symbolhänvisning

Illustration som visar diagram med symboler som hänvisning.

Symboler

Dessa symboler kan användas med hänvisning som står under respektive symbol.

Illustration som visar olika typer av symboler.

Linjediagram

För att undvika ensamt informationsbärande färger används olika utformning på linjer. Toner av primärfärger används efter behov.

Linjeform används i en konsekvent ordning, se pdf.

Fler än fem kategorier per linjediagram rekommenderas inte.

Datapunkter skrivs ut efter behov.

Illustration som visar linjediagram.

Cirkeldiagram

Diagram kan ställas upp på två olika sätt; genom att skriva ut datan direkt i diagrammet eller ställa upp den bredvid.

Mellan varje sektion ska en linje ritas ut 1,5–2 pt i samma färg som bakgrund.

Illustration som visar cirkeldiagram.

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.