Publicerad 12 augusti 2020

Tipsruta

Tipsrutor kan användas med eller utan rubrik och används för att lyfta fram något ur texten, vars karaktär gör att det inte passar i en fakta-/inforuta.

Rubriken kan formuleras om, men den måste hållas kort. Detsamma gäller för texten. Optimalt är max fem rader. I undantagsfall kan gränsen överskridas.

Rutan ligger fördefinierad i Biblioteket, men anpassas på bredden till de olika satsytorna. Rutan placeras med övre kanten mot baslinje. När texten skrivits in och formaterats, autoanpssas rutans storlek i höjdled med alt+cmd+c.

Bakgrund: C4 M4 Y7 K6

Rubrik: Whitney medium 11/12 p (finns i teckenformatspaletten)

Brödtext: Whitney light 11/12 p, vänsterställd

Tipsruta

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.