Publicerad 11 augusti 2020

Twitter

SKR kan ha flera konton på Twitter samtidigt. Det är viktigt att SKR är en tydlig avsändare.

Användarnamnet ska vara kort, det ska ange vad kontot handlar om (inte vara för generellt). I bion ska det stå att det är ett SKR-konto, vilka personer eller vilken arbetsgrupp på SKR som administrerar kontot, samt en länk till verksamhetssidan. Toppbilden ska följa bildpolicyn och bör bytas ut då och då, minst en gång om året, helst oftare.

SKR:s profilbild – ikonen – utgörs av logotypens symbol. Det är endast i sociala medier, Twitter och Facebook, som det är tillåtet att använda denna profilbild.

SKR:s profilbild – ikon – i sociala medier

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.