Publicerad 11 augusti 2020

Logotyp för tryck

Vi har regler för hur logotypen ska användas i tryck. Den tryckta
logotypen påverkas till exempel av pappersval och tryckteknik. Vi har ett
obestruket huspapper och använder därför versionen av logotypen som är anpassad för detta.

Vår logotyp består av en bild och namnet i text. Bild och text sitter alltid ihop och det är viktigt att logotypen aldrig förvanskas. Dessutom måste det alltid finnas luft omkring logotypen, så kallad frizon. Måtten finns exakt definierade.

Frizon

Frizonen är den tomma och fria yta runt logotypen där inga andra grafiska element eller text får placeras. Logotypen visas ofta tillsammans med annan information, annan grafik eller andra logotyper. För att logotypen ska framgå tydligt även i dessa situationer har den en bestämd frizon.

SKR:s logotyp med markering för frizon

Logotypens bakgrundsplacering

För att alltid bibehålla tydligheten hos logotypen ska den placeras på vita ytor. I undantagsfall kan logotypen ligga på en ljust färgad bakgrund. Välj då alltid en ljus och lugn bakgrund så att logotypen alltid tydligt kontrasterar underlaget.

SKR:s logotyp med en ljus bakgrund

SKR:s logotyp mot för mörk bakgrund. Används inte!

SKR:s logotyp mot för rörig bakgrund. Används inte!

Minsta tillåtna storlek

För att garantera läsbarheten bör logotypen aldrig vara mindre än 30 mm. I undantagsfall kan logotypen dock göras mindre, och detta måste i så fall alltid diskuteras med ansvarig på kommunikationsavdelningen. Observera att för den engelska versionen av logotypen så gäller att minsta storlek är 40 mm.

Vilka versioner av logotypen lämpar sig för tryck?

Observera att filerna som nämns här efterfrågas hos kommunikationsavdelningen.

Offsettryck på obestruket papper

Pantonesystemet fungerar bäst för specifika färger. Använd Pantone-logotypen så ofta som möjligt till tryckt material.
Fil: SKL_pmsU.eps

Offsettryck på bestruket papper

Pantonesystemet fungerar bäst för specifika färger. Använd Pantone-logotypen så ofta som möjligt till tryckt material.
Fil: SKL_pmsC.eps

Offsettryck

Använd fyrfärgslogotypen när Pantonefärger inte är tillgängliga. Pantonefärgen ska dock alltid användas som referens.
Fil: SKL_cmyk.eps

Tryck i dagspress

Den här logotypen är speciellt anpassad för dagspresstryckets särskilda förutsättningar.
Fil: SKL_DP.eps

Tryck i dagspress, gråskala

Den här logotypen är speciellt anpassad för dagspresstryckets särskilda förutsättningar.
Fil: SKL_DP_grey.eps

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.