Publicerad 11 augusti 2020

Typografi för e-böcker och e-utbildningar

För e-böcker och e-utbildningar används Open Sans i olika varianter för att det ska vara lätt att läsa på digitala skärmar.

Open Sans i olika utföranden

PDF

PDF som är avsedda att läsas på skärm använder Open Sans. PDF som är avsedda att skrivas ut kan ha andra typsnitt, till exempel enligt identitetstypografin eller vardagstypografin beroende på sammanhanget.

ePub

En fördel med digitala böcker i ePub-format är att det ger användarna möjlighet att själva välja (via inställningar i sin läsarapplikation) det typsnitt de föredrar när de läser. Därför är SKR:s rekommendation att rubriker håller sig till standardtypsnitt av typen sans serif och typsnitt till brödtext av med serifer.

Försättsblad och avslutande sidor använder sig av Open Sans och formges i enlighet med riktlinjerna för start- och slutvy.

Tips

Materialet ska inte bara hålla en hög standard innehållsmässigt utan även visuellt. Därför är det bra om du ser till att materialet följer grundläggande typografiska regler innan publicering.

Checklista för typografi (fonts.com)

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.