Publicerad 12 augusti 2020

Färger, webbplats

Färgsättningen på SKR:s webbplatser är fri, så länge färgerna uppfyller kraven i WCAG 2.1 AA. Särskilt beaktande behöver tas vad gäller kontrastverkan och färger som lätt kan förväxlas med varandra.

Stilregler för SKR:s webbplatser använder termerna primärfärg, sekundärfärg och profilfärger. Det förutsätts alltså att respektive webbplats har en färgprofil med en palett av färger att använda. En av dessa färger bör utgöra webbplatsens primärfärg och en annan dess sekundärfärg.

SKR har ingen färdig uppsättning av färger som måste användas i webbsammanhang. Det står varje webbplats fritt att använda de färger som är bäst lämpade för att uppfylla webbplatsens syfte. Den enda restriktionen är att webbplatsen inte får riskera att kunna förväxlas med www.skr.se, samt att färganvändningen måste uppfylla lagkraven för tillgänglighet.

För samtliga webbplatser gäller att text måste ha tillräcklig kontrast mot dess bakgrundsfärg enligt WCAG 2.1 AA. Samma gäller färger i diagram och illustrationer, där färgerna också behöver vara tillräckligt särskiljande från varandra för att informationen ska gå att uttolka, även för användare med nedsatt färgseende.

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.