Heltid viktig åtgärd för att öka bemanningen i äldreomsorgen


2018-10-17

Redan idag kämpar äldreomsorgen med bemanningen, och rekryteringsbehovet bedöms växa kraftigt. År 2035 kommer det att saknas 160 000 vård- och omsorgsutbildade enligt SCB.  En viktig åtgärd är att införa heltidsarbete – endast hälften av de månadsanställda inom omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning arbetar heltid. Aftonbladet tecknar en bild av bemanningskrisen inom äldreomsorgen och hur den är knuten till arbetsmiljön.