Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid, ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal.

Om Heltidsresan

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Webbsändning om förändringsarbete

SKR och Kommunal bjöd på en partsgemensam webbkonferens den 30 november 2021 med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete. Se webbsändningen i efterhand och ta del av lärande exempel från Köping, Kalmar och Trosa.

Se webbsändningen