Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid, ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Samarbetsrum om Heltidsresan

Du som arbetar med heltidsfrågor i en kommun och region kan kommunicera med andra på en partsgemensam samarbetsyta som kräver inloggning.

Samarbetsrum om Heltidsresan

Konferens 24 november

SKR och Kommunal bjöd in till en partsgemensam webbkonferens med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete den 24 november. Det övergripande temat för konferensen var framgångsfaktorer.

Se sändningen i efterhand