Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid, ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal.

Om Heltidsresan

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Konferens om övergången från deltidsarbete till heltidsarbete

SKR och Kommunal bjuder in till en partsgemensam webbkonferens med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete den 24 november. Det övergripande temat för konferensen är framgångsfaktorer.

Anmäl dig