Publicerad 2 december 2022

Hållbar arbetstidsförläggning

Heltidsresans tredje steg handlar om att förlägga arbetstiderna hållbart i den nya heltidsorganisationen. Man kan med andra ord inte lägga in heltidsscheman i en deltidsorganisation, utan man måste först organisera om till en heltidsorganisation, för att därefter förlägga hållbart in i den nya heltidsorganisationen. Till lokala parters hjälp finns i detta steg filmer om arbetstider och lokala avtal och den senaste forskningen från Stressforskningsinstitutet med riktlinjer om hållbara arbetstider.

Hållbar arbetstidsförläggning (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Arbetstider och återhämtning

Hur kan vi optimera arbetstiderna utifrån återhämtning och säkerhet? Anna Dahlgren delar med sig av sina forskningsresultat vid Karolinska Institut.

Arbetstider och återhämtning, YouTube

Arbetstider och lokala avtal

Lenita Granlund från kommunal och Jeanette Hedberg från Sveriges Kommuner och Regioner pratar om arbetstider som resurs, hälsosamma arbetstider, regelverk och kollektivavtal samt lokala kollektivavtal.

Arbetstider och lokala avtal, YouTube