Publicerad 2 maj 2023

Hållbar arbetstidsförläggning

Heltidsresans tredje steg handlar om att förlägga arbetstiderna hållbart i den nya heltidsorganisationen. Man kan med andra ord inte lägga in heltidsscheman i en deltidsorganisation, utan man måste först organisera om till en heltidsorganisation, för att därefter förlägga hållbart in i den nya heltidsorganisationen. Till lokala parters hjälp finns i detta steg filmer om arbetstider och lokala avtal och den senaste forskningen från Stressforskningsinstitutet med riktlinjer om hållbara arbetstider.

Hållbar arbetstidsförläggning (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Arbetstider och återhämtning

Hur kan vi optimera arbetstiderna utifrån återhämtning och säkerhet? Anna Dahlgren delar med sig av sina forskningsresultat vid Karolinska Institut.

Arbetstider och återhämtning, YouTube