Publicerad 12 oktober 2021

Inspiration kring arbete med heltid

Välfärdens verksamheter kännetecknas sedan länge av ett utbrett deltidsarbete. Nu är det hög tid att ändra på det. Men att ställa om till en heltidsorganisation kan vara en utmaning för både arbetsgivare och medarbetare. För att hitta nya sätt att organisera och bemanna verksamheten kan det vara smart att låta sig inspireras av andras idéer, lärdomar och erfarenheter.

Här har vi samlat ett antal lärande exempel på hur kommuner och regioner har arbetat för att nå en högre andel heltidsarbetande. Här hittar du även dokumentation och material från våra genomförda heltidskonferenser under 2020 och 2021.