Publicerad 14 januari 2022

Hur är dagpersonalens reaktioner, deras arbetstider har på så vis förskjutits. Hur ser deras nöjdhetsindex ut?

Vi har ingen nöjdhetsindex utifrån just schemat att presentera men på enheten där det största förändringsarbetet genomdrivits är HME-resultatet för år 2021 (besvarades under oktober 2021) totalt 80%