Publicerad 1 december 2022

Frågor och svar om Smedjebackens införande av heltid

Från Smedhebackens presentation om deras arbete med att införa heltid den 24 november 2022.

 • Varför ligger helgtjänsten på 30 timmar? när Kommunal ska arbeta för att den nya heltiden ska bli 30 timmar per vecka, Tips sänk ren helgtjänst till 24 timmar.

  Som heltidsmåttet ser ut just nu blir det alltför kostsamt att sänka ända ner till 24h med heltidslön.

 • Vad har ni för systemstöd?

  Timecare

 • Vart ligger schemaläggningen? Centralt eller ute i verksamhet? Vikariehantering?

  Vikariehanteringen centralt och schemaläggningen både och.

 • Inte bra för brukaren med för många resurspass, är ingen kontinuitet. En trygg arbetsgrupp är viktigt.

  Resurspassen, eller flytpassen som vi säger, ska i första hand användas på egna arbetsplatsen, kontinuitet är viktigt men passen måste användas effektivt.

  Nästan alla pass går till den egna verksamheten.

 • Har Smedjebacken hållit budget? Kostnad?

  Vi har tufft att hålla budgeten trots att vi har fått mer medel, att införa heltid för alla kostar.

 • Om man har fasta scheman hur kan man då planera in utbildningar med mera?

  Innehåll

 • På vilket sätt kan man välja aktivt att gå ner i tjänst, är det bara lagstadgade som gäller när man vill gå ner i tid?

  En gång per år får man välja att gå ner men det ska göras skriftligen och med motivering, vi brukar bevilja efter önskemålen bara vi kan lösa bemanningen.

 • Hur har ni klarat er ekonomiskt med fler heltider?

  Det har kostat mer och vi har fått mer medel i budgeten. Svårt dock att veta exakt då vi har så höga sjuktal nu under pandemiåren. Vi vet inte riktigt vilka kostnader som hänför sig till vad.

 • Vad är rygg mot rygg pass?

  Jobba sen kväll och börja tidig morgon därefter med mindre än 11 timmars nattvila.

 • Vad ingår i bemanningshandboken och för vem är den ämnad?

  Den är till för all personal inom ÄO, den innehåller alla riktlinjer och regler som vi har satt upp för schemaläggningen.

 • Skulle man kunna få ett utkast på hur ett sådant nyhetsblad kan se ut då ni informerat om Heltidsresan?

  Bifogas ett nyhetsbrev på temat heltid, fler finns och nyhetsbrev ges ut varje månad med olika teman.

 • Har ni ökat grundbemanningen när ni har tagit bort de delade turerna? Har ni fått en ökning av resurser på vardagarna och hur använder ni dem?

  Ja den är ökad och ibland har vi svårt att använda tiden effektivt på eftermiddagarna på vardagarna, det måste vi jobba vidare med, t ex flytta en del arbetsuppgifter samt använda tiden till kompetensutveckling med mera.

 • Hur har ni (Smedjebacken) arbetat med att fler orkar jobba Heltid?

  Förhoppningsvis genom att schemaläggningen möjliggör för fler att vilja och orka jobba heltid men vi är inte i mål ännu.

 • Halvfasta scheman vad innebär det?

  Ett fast grundschema (åtta eller fyra veckor) som kopieras över från en period till nästa och som sedan justeras litegrann efter behov.

 • Kan ni berätta mer eller dela med er av eventuella riktlinjer kring hur "halvfasta" scheman fungerar? Låter intressant!

  Schemana justeras utifrån utbildningar, semestrar, sjukskrivningar på heltid eller partiellt med mera. I övrigt så försöker vi behålla passen från tidigare schemat. Det är alltid grafen med behovet som styr i först hand.

 • Är det många som begärt tjänstledighet för att gå ner i tid. Hur många anställda är ni inom äldreomsorgen. Jobbar ni lika inom LSS verksamhet?

  Inte så många har begärt tjänstledigt. Vi är ca 230 personer som arbetar inom ÄO med omvårdnadsarbete. LSS jobbar inte likadant, de har årsarbetstid och fasta scheman samt inte rena nattjänster.

 • Hur många årsarbetare har ni totalt i verksamheten och hur många ingår i poolen?

  Vi är cirka 350 personer totalt inom omsorgen och poolen består av 30 personer men de har inte räckt till nu under pandemiåren.

 • Ni nämner flyttid/flytpass, vad innebär det hos er? Har ni lokalt arbetstidsavtal?

  Se svar på fråga fyra om flytpassen. De skickas till våran bemanningsenhet men de bokas oftast på den egna enheten av enheten själv eller av bemanningen. Vi har inget lokalt avtal, dagpersonalen arbetar 37/37 och nattpersonalen arbetar 34.33/34.33 på heltid.