Publicerad 10 maj 2023

Hur ser ert tidsperspektiv ut för att nå 85 procent?

Målet vi satt upp är att nå 85 procent senast den 31 december 2024.