Publicerad 14 januari 2022

Fick alla inom Vård och omsorg erbjudande om en heltidsanställning eller hur gick ni rent praktiskt till väga efter att ni förankrat heltidsresan och genomfört de olika verktygen (pilen, organisera och bemanna)? Eller är det enbart de anställda i Kolsva som ni har arbetat med?

Lite kortfattat så har Köpings kommun ÖSG (önskad sysselsättningsgrad) där medarbetare inom framför allt Vård- och omsorgsförvaltningen får önska en gång per år. Det vi har fokuserat på är att medarbetare i större utsträckning ska välja heltidsarbete vid dessa tillfällen. Jag genomförde Pilen och Organisera och bemanna på andra verksamheter inom VoO-förvaltningen men när fokus beslutades om Kolsva så genomförde vi raskt där under hösten 2020. Utöver det så gjorde vi först en övergripande riskbedömning för att synliggöra de övergripande riskerna därefter genomfördes riskbedömningar per enhet. Arbetsmiljön är direkt avgörande för att medarbetare ska välja att arbeta heltid och även kunna fortsätta med det fram till pension.