Publicerad 14 januari 2022

Kan man förklara det där med pilen och organisera och bemanna? Är det ett verktyg?

Dessa är processverktyg som SKR tillsammans med Kommunal tagit fram och hittas/förmedlas via deras gemensamma webbplats för Heltidsresan. Jag föredrar Organisera och Bemanna 1,0 som är mer ”analog” då jag upplever att den är mer pedagogisk och synliggör på ett bra sätt hur verkligheten ser ut. Pilen använde vi inom hemtjänsten och vaken natt för att möjliggöra att medarbetare, ombud och chefer ges möjlighet att tänka nytt och mer lösningsorienterat.

Organisera och bemanna