Publicerad 4 oktober 2021

En jämställd arbetsgivarpolitik

Svensk arbetsmarknad är inte jämställd, vilket är något som SKR ser allvarligt på. SKR anser att alla skillnader i arbetslivet som beror på kön måste försvinna. Kvinnor och män måste ha samma förutsättningar och möjligheter till karriärutveckling, löneutveckling och att självständigt kunna forma sitt eget liv.

För att uppnå jämställdhet behövs fokus på de tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män som finns på arbetsmarknaden och mer specifikt vilka konsekvenser det får för kommuner och regioner. Med ett sammanhållet och förankrat program kan SKR som central arbetsgivarorganisation tydligare stötta sina medlemmar i jämställdhetsarbetet. Något som bidrar till ökad medlemsnytta och framför allt till en mer jämställd arbetsmarknad.

Inledning

Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Presentation av rapporten

Charlotta Undén, förhandlare, SKR.

Panelsamtal

  • Britta Burreau, VD, KPA.
  • Johan Ingelskog, enhetschef på Arbetsplats- och avtalsenheten, Kommunal.
  • Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, SKR.

Avslutande ord

Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKR.