Publicerad 28 november 2023

Lärande exempel om att införa heltid

Välfärdens verksamheter kännetecknas sedan länge av ett utbrett deltidsarbete. Nu är det hög tid att ändra på det. Men att ställa om till en heltidsorganisation kan vara en utmaning för både arbetsgivare och medarbetare. För att hitta nya sätt att organisera och bemanna verksamheten kan det vara smart att låta sig inspireras av andras idéer, lärdomar och erfarenheter.

Här har vi samlat ett antal lärande exempel på hur kommuner och regioner har arbetat för att nå en högre andel heltidsarbetande.

Lärande exempel

 • Askersund kommun

  Redan tidigt 2000-tal gick Askersund in i ”det ärliga handslaget” och tog i hand på att arbeta för att fler skulle få en ökad sysselsättningsgrad.
 • Bjurholm kommun

  Bjurholm är en av de kommuner som kan redovisa den största ökningen av andelen heltidsarbetande inom äldreomsorgen, 2018-2020.
 • Högsby kommun

  Trots en minskande befolkning och många tuffa utmaningar i kommunen har heltidssatsningen i Högsby gett ett tydligt resultat. Vem hade trott att Högsby skulle placera sig på topp 20 när det gäller ökningen av andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg mellan 2018 och 2020.2
 • Kristianstad kommun

  Kommunen har arbetat långsiktigt med heltidsfrågan. Andelen heltidsarbetande ökar snabbare än snittet för riket och endast 8 procent av den arbetade tiden inom vård och omsorg utfördes av timavlönade 2020 vilket kan jämföras med 13 procent för riket.
 • Kumla kommun

  Heltidsfrågan är ingen ”quick fix” utan det är ett arbete som måste pågå enträget och uthålligt. Kumla har lyckats genom många små insatser och projekt som genom åren bidragit till en bra helhet. Trots att man redan ligger över medelvärdet för riket fortsätter Kumla att leverera imponerande ökningar av andelen heltidsarbetande.
 • Mariestad kommun

  ”Det finns inget som är billigare, effektivare och ger en högre kvalitet i verksamheten än ordinarie personal som arbetar på sitt schema. Därför har vi inte råd att låta bli att erbjuda alla våra medarbetare som vill det att arbeta heltid.”
 • Ulricehamn kommun

  Ulricehamn är ett av de lärande exemplen som har nått ut till flest heltidskämpar runt om i landet. Är det den partsgemensamma styrgruppen under ledning av kommunchefen eller den breda samverkan för att lösa de svåra frågorna som har lett till framgång?
 • Umeå kommun

  Umeås heltidsresa har bjudit på både motorstopp och omstarter. Men skam den som ger sig. Med uthållighet och politisk uppbackning kan man komma långt.
 • Vimmerby kommun

  I Vimmerby ökade andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg med 22,2 procentenheter mellan 2018 och 2020. Den genomsnittliga ökningen i hela landet landade på 4,8 procentenheter.
 • Värnamo kommun

  Alla nyanställningar på heltid sedan januari 2018 är bara en av förklaringarna till att andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg ökade med 18,4 procentenheter mellan 2018-2020.