Publicerad 28 november 2023

Organisera och bemanna

Att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation innebär bland annat att man behöver organisera verksamheten på ett sätt som gör det möjligt att bemanna med heltidspass. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om att se vilka uppgifter som kan flyttas från arbetstoppar och i stället utföras på tider då tillgången på personal är bättre.

På den här sidan hittar du verktyg som hjälper till att visualisera verksamhetens framtida organisering och bemanning.

Organisera och bemanna 1.0

Materialet hjälper till att synliggöra arbetsuppgifter som kan flyttas från arbetstopparna till dalarna och säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid.

Instruktioner för ledare av gruppövningen Organisera och bemanna (PDF) Pdf, 256 kB.

Organisera och bemanna 1.0 (Powerpoint) Powerpoint, 4 MB.

Att gå från deltid till heltid kan innebära att det under vissa tider finns mer personal än det finns arbetsuppgifter, och tvärt om. Med övningen Organisera och bemanna får vi överblick över den dagliga verksamheten och undersöker vad vi kan förändra för att få en bra balans mellan arbetsuppgifter och bemanning. Filmen går igenom allt du behöver veta för att genomföra övningen.

Övning i att organisera och bemanna, YouTube

Organisera och bemanna 2.0

Verktyg som ett stöd för att organisera verksamheten på ett nytt sätt.

Organisera och bemanna 2.0 (Powerpoint) Powerpoint, 711 kB.

Befolkningsutveckling i din kommun 2020-2029 (Excel) Excel, 190 kB.

Heltidsresan i praktiken

Heltidsresans ingångar, utmaningar och förutsättningar som riktar sig till politiker, ledning och chefer.

Heltidsresan i praktiken (Powerpoint) Powerpoint, 581 kB.