Publicerad 28 november 2023

Strategisk analys och handlingsplan

Heltidsresan är en utvecklingsresa i tre steg och underlättar övergången till heltidsarbete för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Som ett första och grundläggande steg tror centrala parter att det är väsentligt med en strategisk analys med handlingsplanen som grund, att lokala parter skaffar ett gemensamt nuläge som utgångspunkt för fortsatt arbete. Nuläget och handlingsplanen bör uppdateras efter hand och under utvecklingsresans gång. Till lokala parters hjälp finns statistik och material om hur lokala parter kan arbeta rent praktiskt med en förändringsresa, inklusive det väl beprövade verktyget ”Pilen”.

Arbeta med förändringsresan

Stödmaterial för att öka delaktigheten och skapa bra samtal i gruppen och på arbetsplatsen.

Hur arbeta med förändringsresan (Powerpoint) Powerpoint, 9 MB. Powerpoint, 9 MB.

Uppdatera er handlingsplan

Har ni uppdaterat er lokala handlingsplan? Skaffa er ett gemensamt nuläge som utgångspunkt för ert fortsatta arbete.

För kommuner

Statistik om heltidsarbete i er kommun

Fördjupad statistik i Kolada om heltidsarbete i er kommun

För regioner

Statistik om heltidsarbete i er region

Fördjupad statistik i Kolada om heltidsarbete i er region

Processverktyget Pilen

Pilen hjälper er att identifiera vad det finns för möjligheter respektive hinder i utvecklingsarbete.

Instruktioner för ledare av gruppövningen Pilen (PDF) Pdf, 278 kB.

Pdf, 278 kNär vi ska skapa heltid som norm i välfärden behövs allas goda tankar. Filmen går igenom allt du behöver veta för att jobba med processverktyget Pilen.

Processverktyget Pilen (Powerpoint) Powerpoint, 1 MB.

Processverktyget Pilen, YouTube

Heltidsresan i siffror

Partsgemensam heltidsrapport som innehåller statistik.

Heltidsresan i siffror (PDF) Pdf, 278 kB.

Heltidsresan i siffror (Powerpoint) Powerpoint, 313 kB.