Heltidsresan – Arbetstider och återhämtning


2020-01-18

Hur kan vi optimera arbetstiderna utifrån återhämtning och säkerhet? Anna Dahlgren är forskare på avdelningen för psykologi på Karolinska institutet. Här berättar hon om sina forskningsrön om arbetstider och återhämtning.