Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och arbetsmiljö


2020-01-18

Heltidsresan innebär är ett stort förändringsarbete – det gäller att hålla i och hålla ut.