Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid, ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal.

Om Heltidsresan

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Om Heltidsresan

Partsgemensam webbkonferens

SKR och Kommunal bjuder in till en webbkonferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade yrken!

Webbkonferens 8 juni