Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid, ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal.

Om Heltidsresan

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Om Heltidsresan

Dokumentation 8 juni

SKR och Kommunal genomförde 8 juni en webbkonferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se webbsändningen i efterhand och ta del av dokumentation, svar på inkomna frågor samt "Politikerpeppen".

Dokumentation från webbkonferens 8 juni