Senast ändrad: 19 februari 2021

Kontakt

Lärande exempel

Här har vi samlat några lärande exempel som vi hoppas ska inspirera. Lärande exempel skapas av både framgångar och motgångar. De exempel som finns med är inte bäst på allt och har inte gjort allt ”rätt” från början. De är exempel på organisationer som med skiftande utgångslägen har gjort framsteg i riktning mot en heltidsorganisation och en högre andel heltidsarbetande. Men de kan fortfarande ha en bra bit kvar innan heltidsarbete har blivit norm.

Dela med er av era erfarenheter

Har ni också gjort framsteg och skaffat er erfarenheter som andra kan ha glädje av? Att dela med sig av sina erfarenheter kan vara ett bra sätt att komma i kontakt med andra som brottas med snarlika utmaningar.

Berätta om er strategi, era initiativ och aktiviteter som har för er närmre målet Heltidsarbete som norm. Det finns en mall som ni kan fylla i och sedan skicka in till heltid@skr.se

Mall för lärande exempel (Word, nytt fönster) Word, 16 kB.