Jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv


2017-04-08

SKL har antagit ett jämställdhetsprogram för att ytterligare öka jämställdheten inom sektorn.

Programmet ”Jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv” innehåller åtta punkter som tillsammans syftar till att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner.

En av punkterna handlar specifikt om SKL:s ställning i heltidsfrågan:
”Heltid ska vara norm. Fler kvinnor än män arbetar deltid. Det normala bör vara anställning på heltid och arbete på heltid. När kvinnor går från deltid till heltid förbättras deras inkomster, sjukpenning och pension. Det betyder också att kompetensen tas till vara på ett klokt sätt, när fler jobbar heltid behövs det inte lika många medarbetare.”

– Det behövs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete för att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling, skrev Lena Micko (s), ordförande i SKL och Anders Knape (m), 2:e vice ordförande i en gemensam debattartikel när programmet lanserades hösten 2016.

Ladda ned Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv.